Uitvragen

Over de pilot

Het Innovatietransferium is een pilot, en fungeert als onafhankelijk platform bij innovatievragen. Het is een plek waar opdrachtgevers als Rijkswaterstaat hun vraag (innovatieopgave) neerzetten en waar de markt innovatieve ideeën kan toetsen.


We zitten nog in de testfase
In deze pilot staat een door Rijkswaterstaat en de daarbij behorende GWW-sector geformuleerde uitvraag centraal. Na een eerste succesvolle testfase, zal het Transferium zich verder verbreden naar andere opdrachtgevers en werkvelden.

Lees meer

Hoe werkt het

In de praktijk hebben organisaties tal van ideeën en innovaties, die bij een bredere groep - bijvoorbeeld opdrachtgevers - onbekend blijken te zijn.

Daarnaast zoeken tal van partijen innovatieve oplossingen en methoden voor de grote opgaven waar ze voor staan. Het Innovatietransferium biedt oplossingen voor beide vraagstukken. 

Lees meer

Meedoen

De pilot van het Innovatietransferium is voltooid. Momenteel worden de resultaten geëvalueerd en wordt er met verschillende partners gewerkt aan een doorstart van het Innovatie- transferium. Het is daarom helaas niet mogelijk om momenteel een account aan te laten maken. Wij houden u op de hoogte van deze doorstart via deze website. Voor meer informatie over de doorstart van het Innovatietransferium kunt u contact opnemen met Geert-Jan Verkade van SBRCURnet.


Via onderstaande knop kunt u nog wel met uw oude gegevens inloggen!

Direct inloggen in TOK!

Innovatietransferium @ De Bouwcampus

De Bouwcampus nodigt uit tot interactie en vernieuwing. Het is een lerende omgeving. Een plek waar mensen fysiek bij elkaar komen voor workshops, scholing en training.

Virtueel kennis- en informatiecentrum
Daarnaast is de Bouwcampus belangrijk als virtueel kennis- en innovatiecentrum. Samen - als opdrachtgevers en opdrachtnemers - de noodzakelijke vernieuwing stimuleren in de bouw. Dát is de hoofdreden voor het oprichten van de Bouwcampus. Door landelijke interactie tussen kennisvragers en kennisgevers te stimuleren, kunnen we de vernieuwingsagenda van de Nederlandse bouwsector periodiek voeden en aanpassen.

Naar de Bouwcampus

Initiatiefnemers